Wednesday, 7 April 2010

ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕಿನ್ನು, ಬಡಾಯಿ ಸಾಕಿನ್ನು
ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ವರ್ಷ ಉರುಳಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿದರೂ ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯೊಂದರ ಕಥೆ-ವ್ಯಥೆ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ

No comments:

Post a Comment