Sunday, 30 January 2011

ದಾನಿಯಾಗುವೆಯಾ, ಜಿಪುಣನಾಗುವೆಯಾ..!


ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿರಿವಂತರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ. ಲೇಖನದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment