Wednesday, 20 January 2010


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ? ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment