Tuesday, 29 December 2009

ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ೨೦೦೯ರ ಹಿನ್ನೋಟ


ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ೨೦೦೯ರ ಹಿನ್ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.

No comments:

Post a Comment