Thursday, 11 February 2010

ಬಜೆಟ್ ೨೦೧೦ : ವೇತನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಏನಿರಬಹುದು ?


ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಫೆ.೨೬ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮುನ್ನೋಟ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲಿಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment