Tuesday, 16 February 2010

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ೨.೫೦ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತಾರಾ ? ಕಷ್ಟ..!
ಬಜೆಟ್ ಮಾಲಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತು. ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ

No comments:

Post a Comment