Thursday, 18 February 2010

ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಚಿವರ ಮಟ್ಟದ ನಾನ್‌ಸೆನ್ಸ್ !


ಬಜೆಟ್ ೨೦೧೦ ಮಾಲಿಕೆಯ ೭ನೇ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ

No comments:

Post a Comment