Thursday, 18 February 2010

ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತರಿ ಬೇಕೆಂದ ವೈದ್ಯ !


ಬಜೆಟ್ ಮಾಲಿಕೆಯ ೬ನೇ ಕಂತು. ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ

No comments:

Post a Comment