Saturday, 20 February 2010

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಶಿರ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಿದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯುವರು ಕಟ್ಟಿದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿವು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೋಡಿ..ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ ಖುಷಿ..

No comments:

Post a Comment